V nadaljevanju so predstavljeni nekateri dosedanji projekti, ki smo jih pripravili v zadnjem času. Naše izkušnje so bogate in raznolike. Za naročnike pripravljamo načrte in vso potrebno dokumentacijo ter pridobimo gradbeno dovoljenje. Najpogosteje se na nas obračajo naročniki, ki želijo zgraditi novo hišo. Pogosti so tudi projekti za prenovo obstoječih stanovanjskih objektov, kjer jim pripravimo rešitve za rekonstrukcijo, nadzidavo, dozidavo ali preureditev notranjosti hiše, lahko vključno z načrti notranje opreme. Izkušnje imamo tudi pri industrijskih in poslovnih objektih, pri ureditvi javnih površin in nenazadnje tudi pri gradnji raznih kmetijskih objektov. Pripravimo vam tudi projekt za legalizacijo objekta. Včasih pa svetujemo in izdelamo načrte tudi za manjše objekte, kot so kozolci, nadstreški, pergole in podobno.

Na začetku projekta investitorje seznanimo z omejitvami iz veljavnih prostorskih aktov. Pri pripravi rešitev upoštevamo naročnikove želje, pri izdelavi predlogov pa dodamo tudi naše predloge. Naročnikom vedno pripravimo več arhitekturnih rešitev, ki so vselej prikazani tudi s 3D modelom in vizualizacijo, ki investitorjem pomagajo pri lažji predstavi in izbiri najbolj ustrezne rešitve.

NOVOGRADNJE

ENOSTAVNI OBJEKTI

PRENOVE OBJEKTOV

OPREMA NOTRANJOSTI

INDUSTRIJSKI OBJEKTI IN OBJEKTI JAVNE INFRASTRUKTURE

ZUNANJE UREDITVE