NADSTREŠEK ZA AVTO

Tloris-nadstreška-O

V garaži enodružinske hiše je bil prostor za eno osebno vozilo, investitorja pa sta si želela postaviti še nadstrešek za drugi avto. Obstoječa hiša je razmejevala sprednji del parcele od vrtnega dela. To je pomenilo, da ob stranskih fasadah hiše ni dovolj prostora za nadstrešek. Ob enem pa s postavitvijo nadstreška nista želela zakriti sprednje fasade.

Glede na želje smo predvideli lokacijo nadstreška ob strani obstoječega dovoza, na mestu, kjer je bil dotlej ozek pas zelenice. Glede na predvideno lokacijo in smer uvoza je moral biti nadstrešek konzolen. v idejnem osnutku smo pripravili različne variante, v katerih smo kombinirali tudi različne materiale (kovino, kamen, les ter prosojno kritino).

Nadstrešek-ONa koncu sta se naročnika odločila za varianto nadstreška s kovinsko konstrukcijo. Nadstrešek je zasnovan z asimetričnima konzolama, tako da nadstrešek deluje malo bolj dinamično. Da smo dosegli kar najmanjšo dimenzijo profilov, sta nosilna stebra v obliki okvirja. Streha je z minimalnim naklonom in krita z enoslojnim lexanom.

Nadstrešek smo dimenzijsko prilagodili tudi rastru obstoječe lesene ograje ter konstrukcijo potisnili v ravnino ograje. Enak les kot je na ograji, smo uporabili tudi za polnilo stebrnih okvirjev in s tem dosegli, da se medsosedska ograja in novi nadstrešek zlijeta med seboj.

Načrtovanje: IDZ, PZI (2014)

Izvedba: 2014