1. Načrtovanje in projektiranje novogradenj

Načtujete gradnjo nove hiše ali drugega objekta in izbirate arhitekta? Arhiplus vam s svojim strokovnim znanjem svetuje, izdela načrte in pridobi gradbeno dovoljenje.

Pri novogradnjah nudimo storitve v vseh fazah projekta:

  1. Idejna zasnova (IDZ)
  2. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
  3. Projekt za izvedbo (PZI)
  4. Vodenje projekta
  5. Po pooblastilu vlaganje projektne dokumentacije
  6. Gradbeni nadzor

2. Načrtovanje in projektiranje dozidave, preurediteve in rekonstrukcije obstoječih objektov

Želite preurediti hišo ali drug objekt in potrebujete strokovni nasvet, načrte ali pa gradbeno dovoljenje? Za vas bomo našli rešitve po vašem okusu in poskrbeli, da bo preureditev čimbolj funkcionalna, ter s tem tudi zmanjšali stroške načrtovane investicije.

Svetovanje in priprava načrtov za preureditve obstoječih objektov se prične z izdelavo posnetka obstoječega stanja. Sledi priprava idejne zasnove, kjer arhitekt pripravi več rešitev za preureditev vašega doma. Po izbrani varianti se izdela končni projekt ali pa se nadaljuje s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja, kadar se spremenijo konstrukcijske in tehnične značilnosti objekta. Za vas izdelamo tudi načrte rušenja in legalizacija objektov.

3. Legalizacija objektov

Pripravimo vam tudi projektno dokumentacijo in pridobimo gradbeno dovoljenje za legalizacijo objektov. Na nas se lahko obrnete tudi v fazi poizvedovanja, ali je legalizacija sploh mogoča. Pomagali vam bomo tudi pri pripravi pobud za spremembo prostorskih aktov, v kolikor ti legalizacije v trenutnem stanju ne dopuščajo.

4. Idejne zasnove za enostavne objekte

Načrtujete izdelavo stopnic, ograj, pergole, manjšega lesenega objekta in želite strokoven nasvet, unikatno rešitev ali pa izdelavo načrtov tehničnih detajlov, ki bodo osnova za kvalitetno izvedbo? Arhiplus vam ponuja individualne rešitve za različne enostavne objekte.

5. Svetovanje pri preureditvi notranjosti

Želite nasvet arhitekta pri ureditvi notranjosti v vaši novi hiši ali pa preurejate vaš dom? Arhiplus vam pomaga pri doseganju optimalnih tlorisov notranjih prostorov, svetuje pri izbiri materialov in barv za finalno izvedbo prostorov, pri razporeditvi opreme in dispoziciji svetil.

6. Ureditve zunanjih in javnih površin

Svetujemo vam pri ureditvi okolice vaše hiše in za vas pripravimo predlog za zasaditev. Načtujemo tudi ureditve javnih površin, predvsem vaških centrov.