spoznajte nas

Smo ekipa strokovnjakov inženirjev za področje arhitekture in gradbeništva

Našo širšo ekipo sestavljajo izkušeni pooblaščeni inženirji arhitekturne, gradbene, strojne in elektro tehnične stroke, ki  imajo pridobljena pooblastila za opravljanje dejavnosti odgovornih projektantov pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije oz. Inženirski zbornici Slovenije .

 

2013

Več kot 10 let izkušenj s projektiranjem

400 +

različnih investitorjev

150 +

 pridobljenih pravnomočnih gradbenih dovoljenj

Arhitektura

Peter Pogačnik, uni. dipl. inž. arh.

PETER POGAČNIK
DIREKTOR IN ODGOVORNI VODJA PROJEKTOV

Pooblaščeni arhitekt, ZAPS 1670

 

Rafael Draksler arhitekt

RAFAEL DRAKSLER
ODGOVORNI VODJA PROJEKTOV

Pooblaščeni arhitekt, ZAPS 0151 A

 

Špela Štremfelj, mag. arh.

ŠPELA ŠTREMFELJ
Arhitektka

Majda Selak arhitektka

MAJDA SELAK
ARHITEKTKA

Stalni zunanji sodelavci

GRADBENE KONSTRUKCIJE

MATEVŽ GOVEKAR, pooblaščeni gradbeni inženir, IZS G – 3743

SAŠO VOZEL, pooblaščeni gradbeni inženir, IZS G- 3761

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

SAŠO KOVAČ, pooblaščeni elektro inženir, IZS E – 1450

STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA

BORUT MEKE, pooblaščeni strojni inženir, IZS S – 1353

POŽARNA VARNOST

BIBA MUHIČ GOMEZELJ, arhitektka, pooblaščena inženirka, PV0751

ALEŠ HUDERNIK, pooblaščeni inženir, PV0706