Našo širšo ekipo sestavljajo izkušeni pooblaščeni inženirji arhitekturne, gradbene, strojne in elektro tehnične stroke, ki  imajo pridobljena pooblastila za opravljanje dejavnosti odgovornih projektantov pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije oz. Inženirski zbornici Slovenije .

ARHITEKTURA

Peter Pogačnik, uni.dipl.inž.arh.

Pooblaščeni arhitekt, ZAPS 1670

Direktor podjetja Arhiplus d.o.o., odgovorni vodja projektov

Rafael Draksler, u.d.i.a., ZAPS 0151 A

Odgovorni vodja projektov

Špela Štremfelj, abs. arh.

GRADBENE KONSTRUKCIJE

Matevž Govekar, univ. dipl. inž. grad., IZS G – 3743

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

Sašo Kovač, dipl. inž. el., IZS E – 1450

STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA

Borut Meke, dipl. inž. str., IZS S – 1353

POŽARNA VARNOST

Biba Muhič Gomezelj, univ. dipl. inž. arh., TP0751