Našo širšo ekipo sestavljajo izkušeni pooblaščeni inženirji arhitekturne, gradbene, strojne in elektro tehnične stroke, ki  imajo pridobljena pooblastila za opravljanje dejavnosti odgovornih projektantov pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije oz. Inženirski zbornici Slovenije .

ARHITEKTURA

Peter Pogačnik, uni.dipl.inž.arh.

Pooblaščeni arhitekt, ZAPS 1670

Direktor podjetja Arhiplus d.o.o., odgovorni vodja projektov

Rafael Draksler, u.d.i.a., ZAPS 0151 A

Odgovorni vodja projektov

Špela Štremfelj, abs. arh.

GRADBENE KONSTRUKCIJE

Matevž Govekar, univ. dipl. inž. grad., IZS G – 3743

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

Sašo Kovač, dipl. inž. el., IZS E – 1450

STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA

Borut Meke, dipl. inž. str., IZS S – 1353

POŽARNA VARNOST

Biba Muhič Gomezelj, univ. dipl. inž. arh., TP0751

IŠČEMO DODATNE SODELAVCE : ARHITEKT – strokovni sodelavec

Delovne naloge:  projektiranje / delo na terenu (izmere in ogled na terenu, obiski gradbišč)

POGOJI: diplomirani inženir arhitekture / zaželjene delovne izkušnje pri delu v arhitekturnih birojih / odlično znanje grafičnega programa Archicad in Autocad je glavna prednost pri izbiri

Nudimo zaposlitev za določen čas zaradi povečanega obsega dela na projektih, urejene delovne pogoje in stimulativno plačilo. Kraj opravljanja dela: Gorenja vas.

Prijave zbiramo do 20.5.2019 na naslov info@arhiplus.si