KAKO POTEKAJO ARHITEKTURNI PROJEKTI?

  1. Kaj je pomembno pri izbiri arhitekta?

Danes lahko izbirate med številnimi arhitekti  in arhitekturnimi biroji. Pravilno je, da pri vaši izbiri ne igra odločilno vlogo zgolj cena, ampak predvsem njihova strokovnost, reference, vrednote in da vam arhitekt daje občutek zaupanja, saj bo sodeloval pri enem izmed največjih življenjskih projektov. Pri naših projektih so najpomembneše vrednote oseben pristop, inovativne in oblikovne zanimive rešitve s poudarkom na kvalitetno rešenih detajlih, zanseljivost in praktične rešitve.

 2. Kaj lahko storim sam?

Predvsem je pomembno, da poizkusite strniti vaše želje in predstave, kakšno hišo si želite, kakšna bi bila njena velikost, katere prostore potrebujete v vaši hiši oz. novem objektu. Najbolje je, da vse te podatke strnete v nekakšen opis – projektno nalogo ali pa pripravite skico. Ne bo odveč, če na prvi sestanek s sabo prinesete tudi kakšno fotografijo primerljivega objekta, ki vam je všeč. Svoje želje uskladite tudi z drugimi družinskimi člani.

Arhitekt bo že pred prvim srečanjem želel vedeti natančno lokacijo, kjer načrtujete novogradnjo, rekonstrukcijo oz. druge posege na objektu. Najbolje je, da mu sporočite parcelno številko in katastrsko občino.
S temi podatki arhitekt že v naprej preveri morebitne omejitve na lokaciji glede na veljavne predpise.

Že veste, ali je potrebno za poseg pridobiti gradbeno dovoljenje? Če ne veste, vam bo pojasnil arhitekt.

Če boste potrebovali gradbeno dovoljenje, lahko pri pristojni občinski upravi naročite tudi lokacijsko informacijo, povzetek prostorskih aktov, ki veljajo v občini, kjer se zemljišče nahaja. Prav tako lahko sami pridobite geodetski posnetek, ki vam ga izdela geodet. Če tega ne boste urejali sami, bo za to poskrbel arhitekt.

Razmislite, kdaj boste lahko pričeli z gradnjo in do kdaj pričakujete, da bodo urejena dovoljenja in pripravljena projektna dokumentacija. Čas za pridobitev gradbenih dovoljenj je odvisen od vrste projekta, soglasodajalcev, lokacije projekta in tudi od izkušenosti arhitekta.
Vsekakor ne priporočamo, da pričenjate z gradnjo pred pridobitvijo ustrezne dokumentacije.

Razmislite o vaših finančnih zmožnostih. Določite, koliko ste pripravljeni vložiti v željeno investicijo. Od tega so odvisne tudi rešitve, ki jih bo za vas pripravil arhitekt.

3. Prvi sestanek z arhitektom

Vsak projekt nastane s tesnim sodelovanjem naročnika in arhitekta. Prvi korak pri vsakem projektu je osebni stik. Na prvem sestanku se arhitekt in investitor spoznata in ugotovita, kakšne so vaše želje, potrebe in pričakovanja. Dogovorita se za obseg in dinamiko dela.

4. Faze projekta

 

Potek sodelovanja z arhitektom je odvisen od postopkov, ki so potrebni za realizacijo projekta.

Pri objektih, kjer potrebujete le nasvet arhitekta in gradbeno dovoljenje ni potrebno, se običajno izdela idejna zasnova in detajle za izvedbo. Pri gradnji enodružinske hiše, ki predstavlja manj zahtevno gradnjo in ne potrebuje tehničnega pregleda, celotni projekt običajno predstavljajo tri faze: idejna zasnova, projekt za gradbeno dovoljenje in projekti za izvedbo.

Naročnikom v našem biroju vedno pripravimo več arhitekturnih rešitev, ki so vselej prikazani tudi s 3D modelom in vizualizacijo, ki investitorjem pomagajo pri lažji predstavi in izbiri najbolj ustrezne rešitve.

Pri novogradnjah nudimo storitve v vseh fazah projekta: