1. Kaj je pomembno pri izbiri arhitekta?

Danes lahko izbirate med številnimi arhitekti  in arhitekturnimi biroji. Pravilno je, da pri vaši izbiri ne igra odločilno vlogo zgolj cena, ampak predvsem njihova strokovnost, reference, vrednote in da vam arhitekt daje občutek zaupanja, saj bo sodeloval pri enem izmed največjih življenjskih projektov. Pri naših projektih so najpomembneše vrednote oseben pristop, inovativne in oblikovne zanimive rešitve s poudarkom na kvalitetno rešenih detajlih, zanseljivost in praktične rešitve.

 2. Kaj lahko storim sam?

Pred prvim sestankom z izbranim arhitektom lahko nekatere stvari postorite sami. Predvsem je pomembno, da poizkusite strniti vaše želje in predstave, kakšno hišo si želite, kakšna bi bila njena velikost, katere prostore potrebujete v vaši hiši oz. novem objektu. Najbolje je, da vse te podatke strnete v nekakšen opis – projektno nalogo. Ne bo odveč, če na prvi sestanek s sabo prinesete tudi kakšno fotografijo primerljivega objekta, ki vam je všeč.

Če boste potrebovali gradbeno dovoljenje, lahko pri pristojni občinski upravi naročite tudi lokacijsko informacijo, povzetek prostorskih aktov, ki veljajo v občini, kjer se zemljišče nahaja. Prav tako lahko sami pridobite geodetski posnetek, ki vam ga izdela geodet.

3. Prvi sestanek z arhitektom

Prvi korak pri vsakem projektu je osebni stik. Na prvem sestanku se spoznamo in ugotovimo, kakšne so vaše želje, potrebe in pričakovanja. Dogovorili se bomo za obseg in dinamiko dela.

4.Faze projekta

Glede na obseg in vrsto objekta projekt poteka po fazah:

–          Idejna zasnova (IDZ),

–          Idejni projekt (IDP),

–          Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),

–          Projekt za izvedbo (PZI) in

–          Projekt izvedenih del (PID).

Pri objektih, kjer potrebujete le nasvet arhiteta in gradbeno dovoljenje ni potrebno, se običajno izdela idejna zasnova in detajle za izvedbo. Pri gradnji enodružinske hiše, ki predstavlja manj zahtevno gradnjo in ne potrebuje tehničnega pregleda, celotni projekt običajno predstavljajo tri faze: idejna zasnova, projekt za gradbeno dovoljenje in projekti za izvedbo.

Več o postopku v primeru pridobitve gradbenega dovoljenja si lahko preberete v priročniku.

Vsak projekt nastane s tesnim sodelovanjem naročnika in arhitekta. Skupaj bomo oblikovali rešitve po vaši meri.