GASILSKI DOM GORENJA VAS

Prostovoljno gasilsko društvo Gorenja vas se je odločilo za gradnjo novega gasilskega doma. Lokacija novega doma se nahaja na robu naselja Gorenja vas, ob cesti proti Dobravi in Todražu. Zemljišče na jugovzhodni in severozahodni strani obdajajo drugi objekti. Na severovzhodni strani parcela meji na cesto.

Nov gasilski dom bo postavljen na osrednji del parcele, saj je potrebno poleg postavitve objekta zadostiti tudi prometnim, manipulacijskim in funkcionalnim površinam, ki jih gasilski dom pogojuje. Likovno – prostorska zasnova novega stanovanjskega objekta izhaja iz arhitekturne zasnove starejše, kakovostne arhitekture v okolici. Z novo interpretacijo posameznih arhitekturnih členov pa se poizkuša objektu dodati sodobnejši videz. Orientacija novega objekta je poravnana s sosednjimi objekti.

 
 
 
 
 

Osnovni volumen gasilskega doma je podolgovat kvader, ki je prisekan s simetrično dvokapnico. Na jugozahodnem vogalu je objektu dodano zunanje stopnišče, ki ob enem simbolizira gasilski stolp. S tem ohranjamo prepoznavno simboliko, arhitekturnemu elementu pa dajemo dodatno uporabno vrednost (glavna vertikalna komunikacija, vadbeni objekt itd.).

 
 
 

Samo fasado v nadaljevanju členijo vrata in okenske odprtine, ki nakazujejo notranjost objekta. Posamezna okna so povezana s fasadnimi okvirji in vmesno leseno oblogo, da dobimo bolj sodoben izgled objekta. Na čelni fasadi so s portalom poudarjena tudi dvižna vrata, da se s tem poudari namembnost objekta.

 
 
 

Funkcionalno so prostori razdeljeni po etažah v ločene sklope. V pritličju bo garaža za gasilska vozila, skladišče, kurilnica in sanitarije. Glede na veliko višino pritlične etaže bo preko sanitarnega bloka in kurilnice izvedena še medetaža, ki se bo koristila za skladišče. V nadstropju bo urejen večji večnamenski prostor, komandna pisarna, arhiv, sejna sob, pisarna, sanitarije ter čajna kuhinja. V sklopu hodnika bo urejen tudi razstavni prostor.

 
 
 

Projekt: IDZ, PGD, PZI (2016, 2017)
Izvedba: v izgradnji
Neto površina: 490 m2