DVOJČKA NA BREŽINI

LokacijaInvestitor ima v lasti na lepi, razgledni lokaciji na Gorenjskem zazidljivo zemljišče v izmeri ca 800 m2. Na navedeni parceli bi želel zgraditi stanovanjski objekt za trg.  Glede na velikost zemljišča, ki pomembno vpliva na ceno zgrajenega objekta v primeru prodaje, se je namenil na parceli zgraditi dvojček.

Tlorisna ureditev dvojčka

Parcela je rahlo zalomljene kvadratne oblike. Teren na parceli je dokaj strmo naraščajoč in se dviga v smeri od zahoda proti vzhodu. Na vzhodni strani jo obdaja občinska cesta, na jugu in severu stanovanjska objekta, na zahodu pa dovozna pot.  Zemljišče se izrazito odpira proti zahodu. Proti severu in severozahodu pa so najlepši pogledi na gore.

Garaže za dvočkaDana parcela je zelo nehvaležna za umestitev dvojčka. Zato smo se odločili za malo drugačno zasnovo in umestitev. Zaradi zelo velike višinske razlike na zemljiču je celotna zasnova predvidena na večih nivojih. Na spodnjem nivoju, ob dovozni poti, bi bili urejeni garaži z manjšim pomožnim prostorom. Nad garažo bi sledili obe hiši, ki bi višinsko sledili naraščajočemu terenu.

Tloris

Tlorisno sta sama dvojčka zasnovana v dveh etažah, s pritličjem in mansardo.  V pritličju so predvideni bivalni in servisni prostori, v mansardi pa spalni prostori. Tloris posamezne enote je zasnovan v obliki črke L, zato da že z samim objektom tvorimo zunanji delno ograjeni prostor in da pridobimo kar najboljše odprte površine na fasadi, usmerjene proti jugu in zahodu.

DvojčkaHiši sta dejansko zasnovani kot dve samostojni enoti, ki se stikata z eno stranico. Na parcelo sta postavljeni tako, da pridobimo kar največji prostor pred hišama na južni strani. Ob enem pa sta zamaknjeni, da dobimo iz prostorov obeh hiš tudi lepe poglede proti severozahodu proti Kamniškim Alpam in Karavankam.
Zunanji dostopi so urejeni po zadnji, severni strani, s čimer dosežemo dejansko optimalno izkoriščenost zemljišča.

Dvojčka v dveh višinahHiši sta zamaknjeni tudi po višini z namenom boljše osvetljenosti obeh enot, predvsem pa s takšno rešitvijo že na naravni način oblikuje nekoliko bolj privaten zunanji prostor za vsako od enot.

Hiša iz ceste

Dvojčka bosta klasično grajena in pokrita s simetrično dovkapnico. Krajši krak hiše je v mansardi predviden kot terasa. Fasada objekta je predvidena v kombinaciji tankoslojnega ometa in lesne fasade.
S tem, ko bodo objekti postavljeni razgibano in po terenu, dosežemo, da kljub precejšnji pozidanosti parcele z nameravano gradnjo dejansko delujejo kot manjši objekti in s tem ne izstopajo iz individualne pozidave v okolici.

Načrtovanje: IDZ (2013)

Neto površina: posamezna enota (170 m2)