HIŠA V POLJANSKI DOLINI

Investitorja sta si zaželela podkleteno stanovanjsko hišo s pritličjem in mansardo na sončni lokaciji v Poljanski dolini. Parcela je nepravilne oblike. Teren na parceli se vzpenja proti severozahodnemu vogalu parcele. Ob severni meji parcele poteka dovozna pot za sosednje hiše. Enodružinska hiša naj bi bila postavljana tako, da se padajoči teren izrabi tako, da se tudi iz večnamenskega prostora v kleti omogoči dostop neposredno na prosto. Dilema pa je bila predvsem, ali v klet umestiti tudi garažo ali ob hiši narediti nadstrešek in na račun tega zmanjšati celoten tloris hiše.

Družinska hiša

V sklopu priprave idejnih osnutkov je bilo pripravljenih več variant. Takšne z nadstreškom in takšne z garažo za dve vozili umeščeno znotraj kletnih prostrov. Varianta z nadstreškom izven objekta pomeni predvsem bolj varčno izvedbo hiše iz vidika porabe energije za ogrevanje. Ob enem garažni prostor za dve vozili zasede precejšnji del kletne etaže in posledično vpliva tudi na razporeditev ostalih prostorov v višjih nadstropjih. Na drugi strani garaža znotraj hiše predstavlja večje udobje pri uporabi avta, zlasti v zimskem času. Poleg tega pa praviloma ne potrebujemo celotne kletne etaže za servisne in tehnične prostore ter shrambe.

Balkon in nadstrešek

Na koncu smo se skupaj odločili  za izvedbo hiše z garažo znotraj objekta. Objekt smo na parcelo postavili tako, da je objekt postavljen diagonalno na dvigajoči se teren. Tako je omogočen dostop iz manjšega prostora v kleti in ob enem iz bivalnih prostorov v pritličju. Hiša je postavljena skrajno severno, proti dovozni poti, da pridobimo na južni strani večji, bolj intimen vrtni prostor.

Sodobni tloris hiše

Sama hiša ima iz funkcionalnega vidika običajno zasnovo za nove stanovanjske hiše. Srce hiše je pritlična etaža, kjer je urejen bivalni prostor s kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo. Pri prostorski zasnovi pritličja smo izhajali iz načela, da se človek v osnovi ne počuti dobro v prevelikem prostoru.  Zato so ti prostori  znotraj skupnega odprtega prostora še vedno malenkost zamejeni s stenami, da ima človek občutek omejenga prostora, ki mu nudi tudi neko zaledje.
Oblikovno gre za pravokoten vzdolžni kvader prisekan z dvokapnico.  Na jugozahodni strani je hiši dodana vogalna niša z balkonom, da se razbije sam volumen. Hiša se izrazito odpira proti jugu, kjer se tudi odpirajo pogledi na okoliške hribe.

Projekt: IDZ (2012)  PGD, PZI (2013)

Izvedba: 2014

Neto površina: 220 m2

Investicija: 180.000,00 eur