HIŠA V BREGU

Naloga je bila zasnovati novo enodružinsko hišo, ki bo postavljena v bližini manjše kmetije. Lokacijo definirajo dokaj strm teren, dostopna pot, ki poteka po SV strani, pogledi in čim boljša izraba nekoliko omejenega osončenja.

 
 
Glede na nagnjen teren je hiša v bregu podkletena. Tu sta med drugim urejena garažna prostora in dovoz do objekta.

 
 
 
 
 
Pritličje je izrabljeno za dnevne prostore. V okviru pritličja je urejena tudi spalnica. Kletni del je deloma potegnjen iz osnovnega gabarita, tako smo dobili še letno teraso, dostopno iz bivalnega dela. V mansardi so urejeni spalni prostori.

 
 
 
 
 
Hiša ima klasično zasnovo. Z dodajanjem manjših volumnov, večjih okenskih odprtin in poudarjenih fasadnih ploskev hiša dobi bolj sodoben izgled.

 
 
 
 
 
 
V fazi idejne zasnove smo glede na predispozicije same lokacije investitorjema pripravili tudi nekoliko drugačen predlog. Variantna rešitev je predvidevala, da se garažni del organizira v mansardi in s tem zmanjša prometno površino na minimum. Bivalni prostori bi bili urejeni v srednji etaži. V nivoju kleti, ki je na spodnji strani poravnana s terenom, pa bi se uredili spalni prostori.

 
 
 
 
Projekt: IDZ, PGD, PZI (2016)
Izvedba: v izgradnji
Neto površina: 290 m2