HIŠA OB GOZDU ZA MLAD PAR

Lastnik zazidljive parcele ob robu naselja v okolici Ljubljane se je na nas obrnil z željo, da mu pomagamo pri uresničitvi svojega življenjskega projekta. Investitor je odprt do sodobnih, razgobanih in drznih rešitev v arhitekturi, vendar ima za zahtevnejše rešitve premalo finančnih sredstev. Hiša za mlado družino bo sodobno zasnovana z modernimi rešitvami, ki pa ne povečujejo stroškov investicije.

Stara hiša

V naravi je na predmetni parceli že stala stara hiša, ki pa zaradi starosti, slabega stanja objekta in dotrajanosti materialov ni bila več primerna za bivanje, zato je bila predvidena njena odstranitev.
Zemljišče na obravnavani parceli je razgibano, obdano z gozdom in strmo brežino na jugozahodni  strani in potjo za dostop v gozd ter potokom na severni strani.  Parcela je vzdolžna in nudi malo možnosti za postavitev nove hiše. Vsi prostorski dejavniki so sami po sebi postavili že zelo jasne usmeritve za izdelavo idejne zasnove.

Na podlagi želja naročnika, dane lokacije  in omejitev iz prostorskih aktov tega območja smo zasnovali več predlogov. V nadaljevanju so predstavljeni trije.  Vsem je bilo skupno, da se delno vkopano pritličje izrabi za servisne prostore in večji večnamenski prostor. Ob hiši se postavi vkopani nadstrešek za avtomobile, da na strehi nadstreška pridobimo bolje osončeno večjo teraso v nivoju nadstropja. Nadstropje, ki se poravna s terenom na južni strani, je namenjeno za dnevne prostore, v mansardi pa se uredijo spalni prostori z večjo kopalnico.
Orientacija nove hiše je poravnana s smerjo dovozne poti in je enaka orientaciji obstoječega objekta. Linija severne fasade je poravnana z drugim objektom na parceli, tako kot je v obstoječem stanju. Takšna postavitev objekta ob enem omogoča optimalni izkoristek preostalega zemljišča na parceli.

Okroglo zunanje stopnišče

Glede na investitorjeve želje po razgibanosti hiše smo prvi predlog pripravili malo bolj drzen. V prvem predlogu je bilo na željo investitorja predvideno zunanje stopnišče za dostop za obiskovalce. Pri tem smo trčili ob dilemo, ali stopnišče postaviti med hišo in nadstrešek in s tem onemogočiti direkten vstop izpod nadstreška v hišo, ali stopnišče postaviti pred nadstrešek in s tem podaljšati pot do vhoda. Težavo smo rešili z umestitvijo okroglega stopnišča obdanega s spiralnim zidom, ki se je zažiral v stavbo. Na ta način smo vrinili stopnišče med hišo in nadstrešek, ne da bi prekinili povezavo med njima, predvsem pa je hiša dobila malo bolj drzno noto in zelo jasno nakazan vhod v hišo.

Tloris hiše - varianta 1Tlorisna zasnova prvega predloga je bila zelo jasna. Na južni strani je organiziran odprt bivalni prostor z velikim kaminom in jedilnico na sredini prostora. Notranje stopnišče je del bivalnega prostora. Na zadnjem severnem delu pa so nanizani servisni prostori. Z uporabo okroglega stopnišča smo uspeli tudi stopnišče locirati na zadnjem delu, ne da bi izgubljali najboljši prostor na južni polovici tlorisa.
Pred bivalnim prostorom se odpira zunanja terasa kot podaljšek notranjosti.

Hiša s pokrito zunanjo garažo

Drugi predstavljeni predlog je bil zasnovan brez zunanjega stopnišča, saj se z njim pri majhnih parcelah izgubi veliko prostora, ob enem pa moramo imeti tudi notranje stopnišče. Težavo dostopa smo zato reševali z delno dvignjenim vhodom. Vhod je poudarjen z nekoliko močnejšim portikom, ki ob enem vhod ločuje od dostopne poti, ki poteka neposredno ob objektu.
Zadnja fasada objekta je razbita s horizontalno potezo v pritličju objekta. Z enakim materialom je poudarjen tudi vertikalni pas fasade ob glavnem vhodu.

Tloris hiše - varianta 2Koncept tlorisa je tudi pri tej varianti podoben prejšnjemu. Na južni strani je organiziran odprt bivalni prostor s poudarjenim kaminom v notranjosti, da dejansko lahko ograva celotni prostor. Jedilnica je tu porinjena nekoliko ven iz osnovenga pravokotnika, s čimer smo na južni fasadi dobili prtilični izzidek.
Stopnišče je locirano na sredini daljše stranice. S takšno postavitvijo stopnišča omogoča otpimalno izrabo prostora z minimalnimi hodniki v vseh treh etažah.

Hiša z zunanjim stopniščem

Na podlagi pripravljenih predlogov in razpoložljivih denarnih sredstev smo se skupaj z investitorjem odločili za sledno varianto.
V dani rešitvi ima hiša zunanje stopnišče, ki je locirano pred vkopanim nadstreškom. Zunanje stopnišče nas vodi preko terase nad nadstrepkom do pokritega vhoda na severnem vogalu hiše.
Izpostavljena severna stranica, kjer gledajo vse tri etaže iz terena, je zelo visoka. Da to ploskev optično razbijemo in ob enem poudarimo glavno »bivalno« etažo, je nadstropje obdano s horizontalnim ovojem, ki je malenkost izbočen.

Končni tloris Glavni vhod v objekt je urejen v nadstropju, kjer so dnevni bivalni prostori. Prav tako je možen vhod v vkopano pritličje, direktno izpod nadstreška. Notranje stopnišče je locirano na sredini daljše, sevrne stranice, tako da se dostopa direktno v osrednji bivalni prostor. Da bo vhodni del in stopnišče optično vseeno nekoliko ločeno od bivalnega prostora, bo za jedilno mizo in ob vhodu postavljena visoka regalna omara, ki bo delno zapirala ta del prostora.

Hiša z leseno fasado

Projekt: IDZ (2012), PGD, PZI (2013)

Izvedba: 2014, 2015

Neto površina: 230 m2

Predvidena investicija (projekt, izvedba): 200.000,00 eur