Tloris hise

Za predmetno leseno montažno hišo je bila že predhodno izdelana idejna zasnova. Naša naloga je bila predvsem dokončno doreči izgled nadstreška in zunanjo ureditev ter pripraviti projekt za gradbeno dovoljenje. Zemljiška parcela, na kateri bo hiša stala, se nahaja v manjšem naselju pod Kamniškimi Alpami. Zemljišče je ravno in odprto proti jugu, na ostalih straneh pa ga obdajajo sosednje hiše.

Garaža ob montažni hišiHiša je podkletena, s pritličjem in mansardo. Investitor se je odločil za leseno gradnjo. Tako je klet zidana, ostali del pa ima leseno konstrukcijo.
Hiša je postavljena na parcelo tako, da se ob upoštevanju zahtevanih odmikov kar največ prostora pridobi na južni in jugozahodni strani, kjer je prostor tudi najbolj odprt.

 

NadstresekHiša je postavljena na parcelo tako, da se ob upoštevanju zahtevanih odmikov kar največ prostora pridobi na južni in jugozahodni strani, kjer je prostor tudi najbolj odprt. Zaradi tega sta tudi nadstrešek, ki se stika s hišo, in dovozna površina pomaknjena skrajno vzhodno, da poleg ostane čim večja zelena površina.

Zadnja stran hišeNadstrešek je zasnovan z odprtim prostorom za dve vozili in manjšim zaprtim prostorom za kolesa in vrtno opremo. Pod nadstreškom je urejena tudi povezava na zadnjo stran hiše, kjer bo za hišo speljana povezava do kleti. Iz zahodne strani so predvidene stopnice, iz vzhodne strani pa položna široka klančina.

Načrtovanje: PGD (2013)

Izvedba: 2014

Neto površina: 270 m2

Avtor idejne zasnove: Matej