MAJHNA HIŠA ZA DVA

Investitorja sta do sedaj s svojimi otroci živela v večstanovanjskem objektu. Otroci so odrasli in odšli, tako da sta se namenila zgraditi zase manjšo hišo, ki bo namenjan za njune potrebe. Zato je bila glavna usmeritev zgraditi čim manjšo hišo, ki pa bo še zadostila vsem prostorskim željam.

 
 
 
 
 
 
Hiša se nahaja na obrobju Moravč, na manjši vzpetini. Po vrhu slemena poteka dostopna pot. Zemljišče za novo hišo pa se spušča od poti navzdol po terenu. Glede na dokaj strm teren hiša mora biti podkletena. Nad kletjo je potlej pritlična etaža z bivalnim prostorom in kabinetom. V mansardi pa je spalnica in soba za goste.

 
 
 
Hiša se oblikovno naslanja na starejšo arhitekturo. Na daljših stranicah je uporabljen stari element gank, ki pa je interpretiran na novo. S tem elementom hiša dobi bolj zmehčano formo in optično večji volumen. Zunanja podoba hiše pa deluje kot nek preplet bele fasadne barve in različnih lesenih elementov.
Zaradi orientiranosti parcele smo morali glavne steklene površine usmeriti v smeri proti bližnji dostopni poti, kar pa ni moteče, ker je hiša zadnja v nizu in naprej vodi pot le še v bližnji gozd.

 
Projekt: IDZ, PGD, PZI (2017)

Izvedba: v izgradnji

Neto površina: 175 m2