MANJŠA KMETIJA NA NOVO

V hribih v okolici Žirov se nahaja manjše kmečko posestvo. Njeni lastniki so preminili, tako da je bilo kmetija že nekaj let prazno. Temu primerno so bili opuščeni in dotrajani tudi obstoječi objekti. Na stavbnem zemljišču je stala majhna starejša hiša brez prave kvalitete in manjši kozolec. Oba objekta sta bila v takšnem stanju, da njuna obnova ni bila smiselna.

Nova lastnika sta si zamislila, da bi na zemljišču postavila povsem nove objekte kmečkega gospodarstva (stanovanjsko hišo, manjši hlev in kozolec toplar). Pri tem je bila rdeča nit celotne zasnove slediti tipičnemu arhitekturnemu jeziku, ki je značilen za kakovostno starejše stavbarstvo v Poljanski dolini. Vzporedno z značilnimi oblikami in arhitekturnimi elementi se je deloma uporabilo tudi klasične gradbene metode (ročno tesan les, z opeko velbani stropovi,..). K končnemu cilju, da se majhni kmetiji da novo dušo, pa je v veliki meri pripomogel tudi investitorjev odnos do drobnih detajlov.

 

Na zemljišču se je načrtovalo postaviti tri nove objekte. Glavna je nova stanovanjska hiša. Nova hiša navzven deluje klasično z okenskimi odprtinami nanizanimi v rastru, simetrično zasnovo, klasičnimi stavbnimi elementi. Program v notranjosti ima sodobno zasnovo, pri opremi pa bo šlo za preplet sodobnega in tradicionalnega. Hiša kot tudi ostali novi objekti so zasnovani v majhnem merilu, skladno z velikostjo posestva,

 

 

Drugi objekt na posestvu je kozolec – toplar. Ta je zasnovan po stavbarskih principih, značilnih za gradnjo kozolcev v Poljanski dolini (zidani stebri, kvadratni proporci, tipični detajli, ročno tesan les, gotski omet stebrov itd.). Vse to daje tudi vsakdanjemu opazovalcu občutek domačnosti in naravnega izgleda.

 

 

 

 

 
 

Tretji objekt je manjši hlev za drobnico. S svojim gabaritom je hlev poenoten z novim kozolcem. Ob enem je na zemljišču postavljen v linijo s kozolcem. S tem se na zemljišču ustvarja tudi neka stavbna hierarhija (osrednji stanovanjski objekt in stranski kmetijski objekti). Novi hlev ima kletno etažo pozidano, pritličje pa se oblikovno naslanja na zasnovo kozolca z zidanimi stebri in vmesnimi lesenimi stenami. S tem je doseženo tudi oblikovno poenotenje.
 

Poleg naštetih objektov je na posestvu postavljen tudi nov čebelnjak. S tem se je zaokrožil program na kmetiji. Ob enem pa se je izoblikovala tudi nova celostna podoba posestva, kar je redka priložnost pri snovanju novih objektov.

Avtor idejne zasnove: Peter Pogačnik, u.d.i.a.
Dokumentacija: PGD (2015)
Začetek gradnje: 2015, še poteka
Konzultant: Jože Tavčar
Izvedba lesenih konstrukcij: Tesarstvo Demšar, Luka Demšar s.p.

GALERIJA IZVEDENIH DEL: