NADZIDAVA HIŠE V PREKMURJU

Investitor ima na območju Goričkega v lasti pritlično hišo s kmečkim gospodarstvom z osrednjim dvoriščem. Hiša ima vse bivalne prostore urejene v pritlični etaži, ki zadostujejo za eno družino.

Obstoječa hiša na GoričkemDanes v hiši prebiva poleg staršev še mlada družina z dvema otrokoma, ki se je odločila, da si svoj dom uredi v isti hiši, vendar je prostora premalo, zato so se odločili za nadzidavo hiše. Na nas so se obrnili z željo, da jim pripravimo predloge za novo stanovanje v mansardi. Pri tem dopuščajo možnost skupnega vhoda in za nekaj časa tudi skupno gospodinjstvo, vendar pa naj bi imeli možnost tudi popolnoma ločenega gospodinjstva. V času naročila so dopuščali tudi možnost popolnoma samostojnega vhoda in ločenega gospodinjstva. Investitor je želel urediti vse formalnosti pri gradnji, vključno z legalizacijo prizidka k obstoječi hiši, ki se je zgradil pred desetletjem.

Tlrosi - varianta 1

Na podlagi želja investitorjev smo pripravili več rešitev za nadzidavo objekta in ureditvijo notranjih prostorov v hiši, s poudarkom na funkcionalnosti. Pripravljene so bile tako rešitve s skupnim vhodom kot tudi z ločenima vhodoma za vsako stanovanje. Na koncu sta se obe družini skupaj odločili za skupen vhod, zato sta tu predstavljeni le dve takšni rešitivi. Za mlada starša je bilo pomembno tudi to, da ima njuno mansardno stanovanje tudi zunanji prostor, odprto ali pokrito teraso.

Terasa v mansardi

To željo smo upoštevali pri vseh naših predlogih, tako da je vsaka rešitev mansardnega stanovanja nudila tudi zunanji prostor. Pri prikazani varianti smo na primer predvideli teraso na južni strani, kjer se odpirajo tudi najlepši pogledi. Ker se odprta terasa k obstoječi arhitekturi vizualno nikakor ni podala, je bilo predvideno, da je streha potegnjena tudi preko terase. To pa pomeni nekaj manj svetlobe v notranjih prostorih, ker jo del pobere streha nad teraso.
Slabost takšnega predloga je bila tudi to, da smo bivalni prostor postavili pred teraso, medtem ko imamo dostopno stopnišče na drugi strani tlorisa, vmes pa dolg hodnik.

Tloris - 2. varianta

Pri drugem predstavljnem predlogu, za katerega so se na koncu investitorji tudi odločili, je predviden zunanji prostor kot odprta loggia, postavljena v notranjost tlorisa. S takšno rešitvijo smo lahko izrabili južno fasado za umestitev otroških sob. Predvsem pa smo pridobili boljšo svetlobo tudi za prostore v notranjosti, saj gre v danem primeru za zelo velik in vzdolžen tloris z orientacijo hiše v smeri sever jug. Okrog loggie smo organizirali bivalne prostore. Na severni strani pa sta tako ostala le še spalnica in sanitarije.

Z nadzidavo objekta se ne povečuje tlorisna velikost objekta, objekt se samo nadzida v smislu, da pridobimo nad pritličjem uporabni prostor za ureditev bivalnih prostorov. Z nadzidavo bo objekt pridobil tudi enotno simetrično dvokapno streho z večjim naklonom. Naklon bo poenoten z naklonom strehe obstoječega gospodarskega objekta, s katerim se stika.

Mansardno stanovanje

Poleg hiše smo želeli malenksot urediti tudi prednjo fasado gospodarskega objekta, ki ga členijo številna vrata v prostore. To smo rešili z leseno mrežo, ki bo postavljena na rob pokritega zunanjega hodnika, pred osrednjim delom gospodarskega objekta, kjer je tudi največ vrat. Lesena mreža se zazeleni in se na ta način deloma zakrije sama fasada, poleg tega se s tem zmehča tudi sam izgled objekta.

Pogled iz ceste

Okna na obstoječem objetku so zelo poenotena, kar daje hiše nekakšno umirjenost.  Te enotnosti fasade nismo želeli razbijati tudi z na novo dodanimi odprtinami. Zato je večina novih oken enotnih, le da so drugačne oblike, ki pa izhajajo iz proporca obstoječih oken. Na vzhodni fasadi smo dodali tudi večjo frčado in s tem jedilnici in spalnici omogočili lepe poglede na gričevje Goričkega.

Pogled na loggio iz dnevne sobe

Z nadzidavo hiše in ureditvijo mansardnega stanovanja smo želeli nekoliko polepšati skozi leta dograjevano hišo, ne da bi s tem ta povsem izgubila prekmurski značaj, kot tudi narediti notranje ambiente novega stanovanja svetle, tople in prijetne za bivanje.

Projekt: IDZ, PGD (legalizacija in novogradnja), PZI – 2012, 2013

Gradnja: začetek gradnje 2013

Predvideni stroški investicije: 145.000,00