Tipska mestna hiša iz osemdesetih

NADZIDAVA IN NOVA FASADA ZA HIŠO

Investitor se je obrnil na nas zaradi prostorske stiske v svojem domu. V tipski mestni hiši iz osemdesetih sta urejeni dve gospodinjstvi, v vsaki etaži eno. V zgornjem gospodinjstvu živi družina z dvema otrokoma, ki sta potrebovala vsak svojo sobo. Hiša je potrebovala tudi novo fasado. Na južni strani hiše je bil v obeh etažah manjši balkon, ki so ga želeli razširiti v večjo teraso. V sklopu izvedbe fasade in zunanje ureditve pa je bila njihova želja tudi zamenjati obstoječi nadstrešek.

Cibej-tlorisProstor za dodatni sobi za otroka smo pridobili na podstrešju hiše. Obstoječe podstešje je bilo prenizko za uporabo. Pri izbrani rešitvi smo dodatno višino pridobili s povečanjem naklona strehe. Stopnišče v novo mansardo je bilo speljano iz hodnika. Poleg dveh sob pa nam je na podstrešju ostal še prostor za dodano kopalnico.

Balkon in pokrita terasa

Na južni strani smo v sklopu fasade dodatno povečali tudi balkona v visokem pritličju in nadstropju, da v novem stanju služita kot pokriti terasi. Zaradi izdatne razširitve balkona ni bilo možno enostavno povečanje balkona, ampak je bila potrebna dodatna nosilna konstrukcija. Za bolj sodoben izgled terase smo v prtličju namesto stebrov uporabili širše slope. Da celoten prizidek ne bi postal preveč monoliten, pa smo se za strešno konstrukcijo terase v mansardi poslužili lesene konstrukcije, ki jo običajo videvamo pri pergoloah, in pokrili s prosojno streho.

Vhod innadstrešek za avto

Na ulični strani smo predvideli odstranitev obstoječe garaže v celoti. Nadomestilo smo jo z bolj odprtim nadstreškom z ravno streho, krito s pločevino. Novi nadstrešek smo tudi toliko povečali in uredili tako, da omogoča neodvisno parkiranje dveh vozil.

Celotna fasada je bila v celoti dodatno toplotno izolirana. Z novo fasado smo želeli hišo tudi nekoliko optično pomanjšati. Po pripravljenem večjem številu varaiant fasade so se stanovalci odločili za nežno sivo kombinacijo s temnejšo sivo v spodnjem delu in svetlješo zgoraj ter dodatnimi črtami.
V sklopu fasade se je preuredil tudi vhodni prostor. Na novo je bila zgrajena še ulična ograja in potlakovan povozni prostor ob hiši.

Načrtovanje: IDZ (2011), PZI (2012)

Izvedba: 2012