PREUREDITEV ENODRUŽINSKE HIŠE V HIŠO ZA DVE DRUŽINI

Naročnik se je na nas obrnil z željo, da pripravimo predlog za preureditev 30 let stare tipske enodružinske hiše. Hišo bi preuredili tako, da bi omogočala ločeno stanovanje za dve družini, saj bodo v enem delu živeli starši, v drugem pa mlad par. Stranka želi hišo razdeliti na dva dela, vključno z inštalacijami, ločenimi garažami in vhodom. Želja mladega para, ki si bo uredil stanovanje v mansardi je tudi, da je omogočen izhod na prosto (terasa).

Tipska hiša

Obstoječa stanovanjska hiša je bila manjše velikosti s kletjo, pritličjem in mansardo. V pritličju so so se nahajalli bivalni prostori in splanica staršev. V mansardi so bili urejeni manjši prostori za sobe otrok. V kleti je bila že garaža in drugi pomožni prostori. Vse tri etaže je povezovalo notranje osrednje odprto stopnišče.
Lokacija hiše je v strnjenem naselju. Obstoječa hiša je iz vseh strani obdana z drugimi stanovanjskimi objekti, zato je prostora za gradnjo prizidkov, ob upoštevanju, da se ohrani tudi kakovosten zunanji bivalni prostor, malo.

Na podlagi želja strank smo pripravili predlog, s katerim rešimo problem dodatnega vhoda, nove garaže in izhoda na prosto v mansardnem stanovanju. Jedro hiše ostaja obstoječa hiša, ki se ji doda dva prizidka na krajših stranicah hiše.

Tloris-hise-pivk

Tlorisno je urejena po ena stanovanjska enota v pritličju in mansardi, klet pa se porazdeli med obe enoti. V pritlično stanovanje nismo posegali, podrli smo le montažne stopnice sredi hiše, ki so vodile v mansardo. Mansardno stanovanje pa smo zasnovali povsem na novo. Podrla se je večina obstoječih sten, da smo dobili odprt prostor. Novo stanovanje smo uredili kot odprto stanovanje z velikim osrednjim prostorom, ki ima izhod na prosto. Fizično ločena sta le spalnica in kopalnica. Osrednji bivalni prostor je urejen tako, da se vse tri glavne točke (kuhinja, jedilnica in dnevna soba) razvrtijo okrog osrednjega kamina, obdanega z velikimi odpritnami, ki omogočajo poglede navzven.

Lesena fasada stopnišča in vhod v hišo

Nova prizidka sta  zasnovana iz enostavnih geometrijskih oblik. Novo stopnišče z vhodom je pripojeno obstoječi hiši kot podaljšek hiše na jugozahodni strani in se z obstoječo hišo ujema tako v zunanji liniji kot tudi po višini in naklonu strehe.

Novo stopnišče je namenjeno povezavi novega vhoda s stanovanjem v mansardi. Prav tako pa je speljana tudi povezava v klet do obstoječe garaže, ki bo v novi situaciji namenjena gornjemu stanovanju.

Lesena garaža in zelena streha

Nova garaža se postavi na nasprotni strani objekta in se poravna z linijo obstoječe hiše na južni strani. Garaža nastopa kot prostostoječi objekt, ki se v mansardi stika s hišo. Na ta način v pritličju ohranimo obstoječi vhod v prtlično stanovanje in vzpostavimo prehod na vrtno stran zemljišča, kjer se z novima prizidkoma ustvari tudi bolj intimen zunanji ambient.

V sklopu preureditve in dozidave se je na objektu zamenjala tudi kritina in izdelala nova fasada. Ker je s prizidkoma kompleten objekt postal volumensko obsežnejši, smo želeli s fasado celoto razbiti, fasado pa narediti takšno, da ne bi izstopala iz okolice. Zato smo se odločili za dva različna materiala. Na obstoječi hiši smo uporabili tankoslojni fasadni omet v nežni peščeni barvi, oba prizidka pa smo oblekli v prezračevano leseno fasado. Na ta način smo celoto optično pomanjšali in na nevsiljiv način naredili poudarek med novim in starim.

Projekt: IDZ (2008), PGD, PZI (2009)

Izvedba: 2009-2010

Vrednost investicije: 130.000,00 eur