PRIZIDEK LETNE TERASE

 

zunanje terase

Investitor je imel v lasti stanovanjsko hišo z dvignjenim pritličjem. Prvotno zgrajeni hiši so bili naknadno dodani razni prizidki (drvarnica, delavnica s teraso). Rezultata vsega tega je bilo, da je na celotni parceli zrastel skupek nekih samosvojih form, sama hiša pa se je v vseh dodatkih dobesedno izgubila.
 

 

 

prizidek

Želja investitorja je bila odstraniti vse prizidane dele in dograditi manjši aneks, znotraj katerega bi se uredila kurilnica in drvarnica v kleti ter jedilnica in pokrita terasa v nivoju pritličja, ki pa se jo z zunanjimi stopnicami poveže z vrtom.
 

 

 

 

lesen prizidek k hiši

Glede na navedene želje smo pripravili različne variante, s katerimi smo želeli prikazati tako bolj klasično oblikovan prizidani del kot tudi sodobno zasnovan aneks z ravno streho, ki pa se še vedno podredi osnovnemu objektu z dvokapno streho.
 

 

 

 

prizidek k obstoječi hiši

prizidek hiše

terasa nadstrešek
 

 

 

 

 
IDZ/PZI: 2015
Izvedba: 2016
Projektant: Peter Pogačnik