Obstoječa hiša 1

REKONSTRUKCIJA STAREJŠE HIŠE

Investitor ima na lokaciji na Gorenjskem v lasti zemljiško parcelo, kjer stoji enodružinska hiša in manjši pomožni objekt. Hiša je bila zgrajena kot tipska hiša s kletjo, pritličjem in mansardo. V kleti so bili pomožni prostori, v pritličju bivalni prostori in dve spalnici ter v mansardi večje število manjših sob. Vse tri etaže je povezovalo notranje enoramno stopnišče z večjim hodnikom. Kot je bilo značilno za tisti čas gradnje, ima hiša na obeh krajših stranicah balkone z leseno oblogo.

Obstoječa hiša 2

Velikost in razporeditev prostorov v obstoječi hiši ne ustreza več investitorjevim potrebam. Namreč njegova želja je, da se hiša preuredi tako, da bo v njej urejeno manjše stanovanje za enega od staršev in večje stanovanje za mlado družino z dvema otrokoma. Vhod v hišo bi ostal skupen. prav tako bi v skupni uporabi ostala celotna klet. S takšnimi željami se je stranka obrnila na nas.

Tloris ptiličja

Glede na želje in potrebe investitorja po dveh različno velikih stanovanjskih enotah smo želeli stanovanje preurediti tako, da bi obe stanovanji imeli bivalne prostore v pritličju in s tem neposreden izhod na prosto. To smo dosegli tako, da smo v obstoječi hiši obdržali obstoječi vhod, iz katerega sta urejena vstopa v obe stanovanji in vstop na stopnišče, ki vodi v klet. Obstoječe enoramne stopnice smo obrnili za 180°, tako da se stopnice iz kleti dvignejo v smeri proti vhodu. Enoramne stopnice v mansardo pa smo spremenili v zalomljene stopnice, tako da je bila mogoča ločitev stopnic od manjšega stanovanja. Manjše stanovanje ima spalnico, kopalnico in večji bivalni prostor. Večje stanovanje pa ima v priličju večji bivalni prostor in WC, v mansardi pa spalne prostore.

Dostop na teraso

Daljša stranica hiše je usmerjena v smeri vzhod-zahod, zato smo pri naši zasnovi stremeli k temu, da sta tudi stanovanji usmerjeni v tej smeri, da s tem omogočimo tudi optimalno osvetlitev za obe stanovanji.

Pri hiši smo zaprli vse balkonske niše, da smo s tem pridobili še nekaj dodatnega notranjega prostora.  Hišo smo z okni odprli  predvsem na zahodno stran, proti vrtu, ki se odpira proti bližnji reki. S tem imata tudi obe stanovanji odprt dostop na vrt in leseno teraso pred hišo na tej strani.

Rekonstrukcija starejše hiše

Vzhodno fasado, ki se odpira na dovoz in ulico, smo členili z manjšimi fasadnimi odprtinami. Na tej strani je tudi vhod v hišo rahlo pomaknjen v objekt. Na sredini južne fasade je bil pri obstoječi hiši tudi manjši balkon in strešna frčada. Balkona nismo porušili, ampak smo ta del na novo obzidali, tako da smo dobili v pritličju manjši izzidani del, v mansardi pa nekoliko povečan pokriti balkon oz. loggio. Novi izzidani del smo oblekli v les in ga s tem še nekoliko poudarili.

V sklopu rekonstrukcije hiše smo predvideli tudi preureditev zunanjega prostora. Obstoječo tlakovano površino po seververni stranici parcele smo ukinili, tako da je v novi situaciji voziloma namenjena le prednja, vzhodna stran parcele. Predvidena je tudi rekonstrukcija uvozne rampe v garažo, ki je v obstoječem stanju prestrma za uvoz večjih osebnih vozil.

Pokriti balkon

Z izzidkom na južni strani smo lahko na tej strani fasade brez problema umestili večjo stekleno površino in s tem bolje osvetlili notranjost hiše. Po drugi strani pa smo s tako dodanim elementom tudi razbili vzdolžen bivalni prostor za mlado družino in ustvarili osrednje mesto za jedilnico znotraj bivalnega prostora.

Notranjost 1

Projekt: IDZ, PGD (2010), PZI (2011)

Izvedba: 2011-2012

Vrednost investicije: 140.000,00 eur