UREDITEV STANOVANJA V MANSARDI

Naročniki so imeli v lasti enodružinsko hišo v Cerkljah na Gorenjskem. Ko so otroci odrasli, je postala hiša za starša prevelika, prostori v mansardi pa neprimerni, da bi omogočali smiselno ureditev ločenega stanovanja v mansardi.

Obstoječa-hišaPoleg potrebe po preureditvi prostorov sta bila k objektu v kasnejši fazi dograjena pokrita terasa in nadstrešek na nasprotni strani. Prizidana dela sta bila zgrjena brez gradbenega dovoljenja, zato je bilo potrebno v sklopu projekta legalizirati tudi ta dva dela objekta.

Tloris-obstoječi

Objekt je bil tlorisno zasnovan tako, da je na sredini potekal vezni hodnik in stopnišče. Za dostop v mansardo je bilo potrebno prečkati hodnik v pritličju, kar je pomenilo, da obstoječe stopnišče ne omogoča jasne ločitve stanovanj. Naročniki so želeli urediti ločena dostopa in ob enem obdržati notranjo povezavo med stanovanjema.

Ker si naročniki niso znali povsem razjasniti svojih želja in obsega investicije, smo pripravili različne variante, ki so se med seboj razlikovale po obsegu in posledično tudi po vložku, ki je bil potreben z realizacijo. Z različnimi variantami v fazi idejne zasnove smo skupaj tudi preigrali različne scenarije ureditev notranjih komunikacij in ureditve stanovanja v mansardi.

S_Varainata-3S posameznimi variantami smo naročnikom želeli prikazati različne možnosti ureditve ločenega dostopa. V igri so bile tako rešitve dodatnega zunanjega stopnišča, kot izgradnja dodatnega notranjega stopnišča.

Na koncu je bila sprejeta najbolj smotrna varianta, da se obstoječe notranje stopnišče poruši in se izdela novo stopnišče, ki bo lahko funkcioniralo kot samostojna enota, ki omogočala ločen dostop v vsako stanovanje.

S_Varainata-1Podobno smo želeli tudi z različnimi variantami pokazati naročniku kar najširši možni spekter možnosti glede ureditve mansardnega stanovanja, od variant, ki predstavljale minimalne posege (npr. preureditev obstoječih prostorov, dodatna frčada za svetlobo), do rešitev z bolj obsežnimi posegi.

TlorisNa koncu je bila sprejeta rešitev, ki je vključevala bolj obsežne posege. Ker so bile obstoječe nosilne stene v mansardi postavljene dokaj neugodno, dodatno pa je en prostor razdeljeval še velik dimnik sredi prostora, smo z rešitvijo v veliki meri posegli tudi v konstrukcijo sten in strehe.

 

S spremembo sten in strešne konstrukcije (ob enem smo streho malenkost dvignili) ter zaprtjem obstoječega balkona na vzhodni strani smo dobili notranjo razporeditev z velikim bivalnim prostorom, spalnico, kopalnico in dodatnima dvema otroškima sobama.

Končna-verzija-01

Izkoristili smo tudi prostor nad pritlično teraso tako, da smo naredili teraso tudi v nivoju mansarde, s čimer je tudi zgornje stanovanje dobilo zunanji bivalni prostor in s tem dodatno kvaliteto.

Končna-verzija-03S prenovo objekta smo poenotili tudi strešine, ki so bile prej zlomljene in različnih naklonov. V igri so bile tudi variante, kako pokriti zgornjo teraso, vendar smo se na koncu tudi zaradi omejitev, ki jih določa prostorski akt, odločili, da ostane zgornja terasa odprta. S prenovo objekta je bila osvežena tudi fasada.

Projekt: IDZ, PGD (legalizacija in nadzidava) 2014, PZI-2015
Izvedba: 2015