UREDITEV STOPNIŠČA IN VHODA V TIPSKO HIŠO

Vhod v tipsko hišoInvestitor se je obrnil na nas z željo preurediti obstoječe notranje stopnišče z vhodom v hiši ter na vrtni strani dograditi zunanje stopnice v mansardo. V hiši sta urejeni dve stanovanji, eno v pritličju in eno v mansardi. Hiša ima tudi že stopnišče, ki funkcionira kot zaprt povezovalni prostor, vendar je to zaradi prostorske stiske zelo tesno in nerodno za uporabo. Na ureditev stopnišča je vezan tudi vhod. V sklop preureditev pa je bila zajeta tudi preureditev kopalnice v mansardi.

Tloris hise

Obravnavano stopnišče smo nameravali povečati tako, da zunanje vhodno stopnišče porušimo in pomaknemo stopnišče za to širino navzven. Na ta način pridobimo potrebno dolžino stopniščne niše za udobno izpeljavo stopnišča. S tem posegom smo premaknili tudi vhod v nivo terena in se izognili potrebi po zunanjih stopnicah.

Moderno stopniše pri klasični hišiGlede na ponujene rešitve izvedbe se je investitor odločil za malo bolj moderno rešitev. Hiša je z močno poudarjenimi balkonskimi ograjami in temnim lesenim opažem in napušči stilno zelo določena, zato je takšni hiši lažje dodati nek nov element, kot iskati sorodne rešitve.

Moderno stopnišče pri tradicionalni hiši Z izbočenim stopniščem dobimo izrazito vertikalen element. Zato smo se odločili, da to vertikalo še poudarimo z robnim vencem, ki se zaključi v streho. Za boljše zlitje z obstoječo hišo smo enako potezo ponovili na fasadi in jo podaljšali v frčado v kopalnici v mansardi in na ta način rešili tudi težavo poševnega stropa v kopalnici.

Sodoben vhod v hišoV dozidavo smo vključili tudi novi vhod, ki je sedaj premaknjen v klet. Novi vhod smo malenkost pomaknili v notranjost objekta in s tem pridobili pokrit predprostor. Prav tako pa za vhodnimi vrati pridobili ustrezno velik vhodni prostor, preden vstopimo na stopnišče.

Odprte zunanje stopniceNa drugi strani smo uredili zunanje stopnice za povezavo mansarde z vrtom. Stopnice so namenjene sekundarni povezavi, zato so odprtega tipa. Izvedene so iz kovinske podkonstrukcije in lesenih nastopnih ploskev, tako da zavzamejo kar najmanj prostora.

Vrt v senci

Za povezavo mansarde z zunanjimi stopnicami je bilo potrebno tudi na tej strani dvigniti streho z neke vrste frčado. Pri tem smo želeli nadaljevati potezo iz prednje strani, zato je predvidena frčada z ravno streho. Vizualno pa se fračada na strani novega izhoda podaljša v polno steno, da dosežemo enak zaključek kot spredaj.

Načrtovanje: IDZ (2012), PZI (2013)

Izvedba: 2014