Oprema prostorov v prizidku Biotehniške fakultete – oddelek za lesarstvo

oprema pisarneNaloga projekta je bila opremiti prostore novega prizidka. Šlo je za opremo osmih kabinetov in sejne sobe. Prizidani del je imel leseno konstrukcijo. Glede na leseno konstrukcijsko zasnovo je bil ta pokazan tudi v prostorih, tako da je vsaka pisarna imela eno steno leseno, ostale stene pa bele.
Ti dve barvi smo vzeli tudi za osnovo pri zasnovi pohištva, zato je pohištvo izdelano v kombinaciji bele barve in svetlega lesnega dekorja.
 

 

 
 

S pohištvom je bilo potrebno zadostiti predvsem funkcionalnim potrebam pedagogov, ki bodo prostore uporabljali. Posledično je bilo potrebno v prostor vključiti delovne mize (za 1 ali 2 osebi), priročne predalnike, precejšen prostor za hrambo knjig in drugega učnega gradiva ter garderobne omarice.

Glede na to smo zasnovali veliko omaro, kjer so bili vključeni garderoba, globoki, visoki predali za razno gradivo in velika vitrina s steklenimi vrati. Nasprotna stena (z leseno finalno oblogo) je bila namenjena za postavitev delovnih miz. Da se je celoto nekoliko razgibalo, pa smo nad pisalnimi mizami predvideli razgiban sestav odprtih kock, ki služijo kot odlagalne police.

 

Pri stenskih kockah smo lesnemu dekorju dodali še zeleno ozadje, s kančkom simbolike na »zeleno« rabo lesa (glede na to, da gre za univerzitetni oddelek lesarstva) in na drugi strani navezavo na zeleno okolico, v kateri se nahaja dotični prizidek.

 

 

 

IDZ/PZI: 2015
Izvedba: 2015