Jezersek-tloris

NASTANITVENI PROSTORI NA KMEČKEM TURIZMU

Investitor se je na nas obrnil z željo, da uredi nastanitvene sobe v mansardi svoje kmečke hiše. Glavna razdelitev prostorov s stenami je bila že predhodno izdelana.  Sami smo dodali predvsem še dodatne prostore za čistila s koritom in hranjenje perila.  V danem projektu pa je bila naša naloga  predvsem finalizacija notranjosti in zasnova notranje opreme.

Sobe na kmečkem turizmu

V mansardi so predvidene tri ločene enote, s tem da ima ena izmed enot dve, med seboj povezani sobi. Vsaka enota ima svoj predprostor in majhno kopalnico. Vse sobe so tlorisno dokaj velike. Dejanski prostor vsake sobe pa je nekoliko manjši zaradi dejstva, da gre za mansardne sobe z nižjimi stropovi in poševnimi stenami. Poleg sob za goste je predviden tudi manjši večnamenski prostor, ki lahko služi kot sprejemnica, zajtrkovalnica ali prostor za druženje gostov.

Oprema sob turizem

Pri zasnovi notranje ureditve sob smo se oprli na izhodišče, da s sobami želimo nadaljevati rdečo nit – navezavo na dejavnost, s katero se gospodar na kmetiji primarno ukvarja oz. je po njej najbolje prepoznaven, to je po izdelkih iz sadja, po drugi strani pa tudi na nek način nadaljevati domačijski stil, ki je prisoten tako na zunanjosti hiše kot v njegovem domu, le da bi vnesli malo pridiha modernosti.

Notranja oprema kmečki turizem

S to mislijo je zasnovano tako novo stavbno pohištvo kot tudi notranja oprema. Vsi ti elementi so zamišljeni sodobno vendar tako, da se vedno opazi sled tradicionalnosti, iz katere izhaja. Poudarek je na naravnem lesu in furnirju, ki dajeta občutek topline.

Sobe za turiste

Medtem ko bo vse pohištvo skozi prostore zasnovano na enoten način, smo želeli z barvami sten in dekoracijo narediti sobe unikatne. Kot že prej omenjeno, smo se navezali na sadjarstvo. Ta rdeča nit bo uporabljena že pri nazivu sob. Sobe ne bodo številčene, ampak poimenovane po vrstah domačega sadja. To je tudi iztočnica za prevladujočo barvo v sobah. Na primer hruško predstavlja rumeno-zlata, ki bo uporabljena tako za barvo sten in dekorativno posteljnino, kot tudi za okvirje slik in druge dekoracije. Z mislijo na iztočnico bodo izbrani tudi motivi slik. Na ta način smo želeli vsaki sobi dati svojevrsten pečat.

Načrtovanje: IDZ, PZI (2013)

Izvedba: 2013-2014