PREUREDITEV KLETI V STARI HIŠI V VINSKO KLET

Naročnik je želel preurediti prostor v kleti v manjšo vinsko klet, kjer bosta potekala tako pridelava vina kot tudi degustacija za manjšo skupino ljudi. Kletni prostor se nahaja v kletni etaži obstoječega stanovanjskega objekta in je grajen iz kamenja. V prostoru se nahaja podzemni vodnjak, ki se napaja s podtalnico, ki teče tik pod površjem. Naročnik je želel svetovanje arhitekta pri opremi notranjosti kleti in načrte za izvedbo.
Pripravili smo več stilsko različnih predlogov za opremo vinske kleti. Prvi preglog je v rustičnem stilu in drugi s poudarkom na izvedbi iz kamna, zadnji pa v minimalistični izvedbi.

Klasična vinska kletProstor za novo vinsko klet je premajhen, da bi se ga lahko pregradilo s steno in tako dobilo del za predelavo in degustacijski del.  Zato je klet v vvseh treh variantah zasnovana kot enotni prostor, znotraj katerega se poizkuša različne dele ločiti s tlakom. Višina končnega tlaka v prostoru je nižja od višine vhoda v prostor. Višinska razlika med novim tlakom in izhodom se reši z manjšo klančino. Višinska razlika med tlakom in notranjimi vrati pa se reši z dodatno stopnico.

Rustična vinska klet

Z rustično izvedbo smo želeli prostor narediti prijeten in topel. V obstoječi kleti preko stropa potekajo trije močni ometani oboki, ki smo jih želeli poudariti z rdečo opeko, ki je pogost element v starejših kleteh. Opeka oziroma klinker je v tem predlogu uporabljena tudi za tla, za osrednji degustacijski prostor.

Prostor za buteljčna vina

Sama prostorska zasnova je zamišljena tako, da se umazani “delovni” del kleti s prostorom za stiskanje, maceracijo in zorenje v sodih razvrsti po robu prostora ob zunanji in desni steni. Na levi steni je predviden prostor za buteljčna vina. Samo srce prostora pa je v tem primeru pomaknjeno v gornjo desno stran prostora, kjer se nahaja tudi vodnjak.

Kamnite niše v vinski kleti

Glede na to, da se vinska klet nahaja na Idrijskem, ki gravitira na Primorsko, kjer v kleteh srečujemo predvsem kamen, smo drugi predlog pripravili z uprabo tega materiala.

V kombinaciji kamna

Prostorska zasnova druge variante je enaka kot pri prvi. Prostor za buteljčna vina je tu oblikovan z na novo zgrajenimi kamnitimi nišami, ki so pregrajene z enostavno leseno mrežo, tako da dobimo tudi preprostejši in lahkotnejši videz celote.

Točilni pult

Kot srce prostora je tudi tu predviden krožno zasnovan prostor ob obstoječem notrnjem vodnjaku z degustacijskim pultom. Tu bi bile na enem mestu združene vse tri sestavine, potrebne za rast vinske trte: voda, zemlja in sonce. Vodo bi predstavljal vodnjak. Motiv sonca bi bil prikazan v tlaku krožno urejenega prostora. Zemlja oz. droben kamen pa bi bil vgrajen v ta tlak.

Varianta 3

Tretja varianta je preprostejša. Prostorska zasnova je podobna kot pri prvih dveh. Le da tu ni centralnega prostora ob obstoječem vodnjaku, ampak središče prostora predstavlja velika miza, postavljena na sredino prostora.
Oprema za pridelavo in zorenje vina ostaja nespremenjena. Ker tu ni krožnega pulta, se doda manjša omara s pultom z lijakom in vodo na sredini daljše stene. V njej se lahko hrani razna delovna oprema kot tudi kozarci in ostala oprema za degustacijo. Na drugi strani se prostor za butejčke uredi z enostavno kovinsko mrežo, obešeno na steno.

Sodobna različicaZa to varianto se je tudi odločil investitor. Od idejne zasnove do načrtov za izvedbo smo spremenili to, da znotraj prostora posamezne dele nismo ločili z višinsko razliko, ker bi bila ta moteča pri samem delu. Ampak smo namesto tega uporabili za optično razdelitev prostora prefabricirane mulde, ki so ob enem služile z odvajanje vode iz prostora.

Pri sami izvedbi smo morali reševati tudi problem prevelike vlažnosti zunanje kamnite stene, ki smo jo rešili z vgradnjo čepaste folije in preko te nove plasti armiranega ometa. V sklopu projekta se je saniral tudi obstoječi vodnjak, da je bila dosežena ustrezna tesnost spodnjega dela. Prav tako smo morali urediti odvajanje odvečne vode iz vodnjaka.

Projekt: IDZ, PZI (2012)

Izvedba: 2013