Klasična kmečka hiša
Razporeditev prostorov v kmečki hiši
Hlev za ovce na kmetiji
Kozolec toplar na kmetiji