HIŠA V MESTU

Naloga je bila zasnovati večjo hišo v Šiški v Ljubljani. Glede na mestno okolje je zasnova bolj sodobna. Oblikovanje volumna je bilo do neke mere definirano tudi s prostorskimi pogoji za dotični prostor, kjer hiša stoji.

 
 
 
 
 
Objekt ima izrazito vzdolžno zasnovo. Glede nato, da se nahaja ob ulici, ima hiša ulično in vrtno stran. Ulična je bolj zaprta, vrtna pa odprta z velikimi okenskimi odprtinami. Vrtna fasada je dodatno razgibana z vmesnimi zalivi ter vrhnjo terasno etažo.

 
 
 
 
 
Glede na večji gabarit objekta so tudi notranji prostori sorazmerno večji in prostornejši. Programsko so nanizani v logičnem smislu z bivalnim delom v pritličju, spalnimi prostori v nadstropju, medtem ko je terasna etaža namenjena prostočasnim dejavnostim.

 
 
 
 
 
Objekt je zasnovan kompletno z leseno konstrukcijo, s sistemom križno lepljenih plošč.

 
 
 
 
 
Projekt: IDZ, PGD, PZI (2016, 2017)
Izvedba: v izgradnji
Neto površina: 460 m2
 
 
 

FOTOGRAFIJE POTEKA GRADNJE: