MONTAŽNA INDUSTRIJSKA HALA

S tem projektom je na obravnavanem zemljišču predvidena odstranitev vseh treh obstoječih objektov in postavitev montažnega skladiščnega objekta. Montažni objekt bo postavljen na mestu obstoječih treh objektov. V novem objektu se bodo skladiščili proizvedeni izdelki – papirna galanterija.
Novo načrtovani objekt bo imel vzdolžno zasnovo. Glede na zakonitosti obstoječega prostora (bližina trafo postaje) bo objekt na zahodnem delu zožen. Dimenzije novega objekta: 65,20 m x 21,50 m.

industrijska hala

 
 
 

Glavni dostop in transport materiala v/iz objekta se bo vršil na severovzhodnem vogalu objekta, torej iz notranjega dvorišča.
Novi montažni objekt bo izdelan iz prefabricirane jeklene pocinkane konstrukcije, ki se vijači na licu mesta. Postavitev objekta se izvede na temeljno ploščo, v katero se sidra kovinska konstrukcija.

skladiščna hala

 
 

Streha in fasada objekta bo izdelana iz montažnih alu prefabriciranih fasadnih panelov in deloma zastekljena. Streha bo izvedena kot dvokapnica z naklonom 6° in ozelenjena z ekstenzivno ozelenitvijo. Streha objekta bo skrita za fasadnim vencem.

 

obrtna cona

 

Obravnavani objekt bo v celoti namenjen skladiščenju (regalno skladišče). Znotraj objekta bodo urejeni tudi prostori za zaposlene, garderobe in sanitarije.

 
 
 
 
skladiščna hala

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektanta: Rafael Draksler, Peter Pogačnik
Idejna zasnova (IDZ): 2016