PASIVNA HIŠA NA DOLENJSKEM

Investitor se je na nas obrnil zaradi izgradnje pasivne montažne hiše na Dolenjskem. Za projekt je izdelana idejna zasnova, v 2018 se pridobiva projektna dokumentacija (PGD).

Idejna zasnova in odgovorni projektant: Peter Pogačnik, u.d.i.a.