PASIVNA MONTAŽNA HIŠA

Investitorja sta želela na ravni parceli v okolici Kranja zgraditi manjšo hišo z nadstreškom. Hiša naj bi bila kar najbolj racionalno zasnovana upoštevajoč predvideni program. Predvidena je bila pritlična etaža in mansarda. V pritličju je bilo potrebno poleg velikega bivalnega prostora umestiti tudi sanitarije, večji tehnični prostor in pisarno.

 
 
 
 
Glede na predvideni program se je izkazalo, da potrebujemo v pritličju večjo površino kakor v mansardi, kjer naj bi bili umeščeni zgolj spalni prostori. Zaradi tega je bil gabarit objekta prilagojen prostorskim potrebam v pritličju. V mansardi pa smo na daljših stranicah potisnili obodne stene v notranjost in na ta način zmanjšali površino v mansardi. Ob enem se je s tem tudi znižala višina objekta.

 
 
 
 
Orientacija nove hiše sledi prepoznavni liniji naselja, ki poteka v smeri JZ – SV. Glede na prostorsko umestitev in predvideno pasivno gradnjo so glavni bivalni prostori razporejeni na JV in JZ strani. Tu so umeščene tudi večje okenske odprtine in s tem optimalna izraba osončenja. Skladno s prostorskim aktom je hiša pokrita z dvokapno streho. Dvokapnica je glede na osnovni volumen nekoliko zamaknjena proti jugovzhodu, tako da dobimo na tej strani v poletnih mesecih naravno senčenje bivalnih prostorov.

 
 
 
 
Poleg hiše je predviden tudi odprt nadstrešek za avte z manjšim zaprtim prostorom – lopo. Ta je postavljen v linijo hiše, tako da oba objekta skupaj optično zapirata in ločujeta zadnji servisni del parcele od vrtnega dela na južni strani.

 
 
 
 
 
 
Projekt: IDZ, PGD, PZI (2017, 2018)
Izvedba: v izgradnji
Neto površina: 154 m2

POSNETEK MONTAŽNE GRADNJE KOSNTRUKCIJE: