ZUNANJE UREDITVE

Zunanje ureditveUREDITEV OKOLICE ZADRUŽNEGA DOMA

Vaščani naselja Hotavlje so želeli urediti okolico zadružnega doma in vzpostaviti nov osrednji vaški prostor. Pripravili smo idejno zasnovo za ureditev celotne neposredne okolice, kjer se sedaj neurejeno parkira pred zadružnim domom in zasaditveni načrt za zasaditev zelenega otoka, ki ga omejujejo 3 lipe. ( več informacij)

 

vaško jedroUREDITEV VAŠKEGA JEDRA V JAVORJAH

Naročnik je želel pripravo idejne zasnove za preureditev osrednjega dela naselja Javorje v vaško središče z informativno točko in ureditvijo ekološkega otoka. Čeprav gre za staro vaško naselje, vaškega središča, povezanega v smiselno celoto, Javorje nimajo. Prostor sestavljata dve ploščadi na različnih višinskih nivojih, ki sta med seboj trenutno povezani le s cesto. (več informacij)