INDUSTRIJSKI OBJEKTI IN OBJEKTI JAVNE INFRASTRUKTURE

 

GASILSKI DOM GORENJA VAS

Prostovoljno gasilsko društvo Gorenja vas se je odločilo za gradnjo novega gasilskega doma. Lokacija novega doma se nahaja na robu naselja Gorenja vas, ob cesti proti Dobravi in Todražu. (več informacij)

 
 
 
 
 

skladiščna hala

MONTAŽNA SKLADIŠČNA HALA

Na obravnavanem zemljišču je predvidena odstranitev vseh treh obstoječih objektov in postavitev montažnega skladiščnega objekta, kjer se bodo skladiščili proizvedeni izdelki – papirna galanterija. (več informacij)

 

 

 

OBRAT ZA PREDELAVO LESA

V  industrijski coni investitor načrtuje prenovo obstoječih objektov v obratu za predelavo lesa in izgradnjo nove sušilnice za les. (več informacij)

 

 

Investitor je naročil izdelavo idejne zasnove za rekonstrukcijo in novo fasado za obstoječi industrijski objekt v obrtni coni v Poljanski dolini. (več informacij)