NOVOGRADNJE

PASIVNA HIŠA NA DOLENJSKEM

Investitor se je na nas obrnil zaradi izgradnje pasivne montažne hiše na Dolenjskem.(več informacij)

 
 
 

PASIVNA MONTAŽNA HIŠA

Investitorja sta želela na ravni parceli v okolici Kranja zgraditi manjšo hišo z nadstreškom. Hiša naj bi bila kar najbolj racionalno zasnovana upoštevajoč predvideni program. Predvidena je bila pritlična etaža in mansarda. V pritličju je bilo potrebno poleg velikega bivalnega prostora umestiti tudi sanitarije, večji tehnični prostor in pisarno. (več informacij)

 

SODOBNA KMEČKA HIŠA

Investitorka ima na lokaciji v lasti manjše kmečko gospodarstvo, ki ga sestavljajo stara hiša, drvarnica in majhen toplar. Stara hiša kot tudi drvarnica sta dotrajani in neprimerni za uporabo. Zato je predvidena porušitev obeh objektov in izgradnja nove individualne enodružinske prostostoječe stanovanjske hiše in manjšega pomožnega objekta – nadstreška z drvarnico. (več informacij)

 

MAJHNA HIŠA ZA DVA

Investitorja sta do sedaj s svojimi otroci živela v večstanovanjskem objektu. Otroci so odrasli in odšli, tako da sta se namenila zgraditi zase manjšo hišo, ki bo namenjan za njune potrebe. Zato je bila glavna usmeritev zgraditi čim manjšo hišo, ki pa bo še zadostila vsem prostorskim željam. (več informacij)

 
 

HIŠA S KRUŠNO PEČJO

Posebnost pri zasnovi hiše je bila želja, da se v objekt umesti krušna peč in v sklopu velike kuhinje še klasični zidan štedilnik. To je bila oporna točka, okoli katere se je pričela zasnova hiše. Krušna peč je bila stalnica pri podeželskih hišah v preteklosti. S svojo veliko kurilno močjo pa v sodobni, dobro izolirani hiši ni več primerna, da se jo umesti v en majhen prostor.(več informacij)

 

HIŠA NAD DOLINO

Glede na lego in najlepše poglede je hiša usmerjena proti vzhodu in severovzhodu, kjer je predvidena tudi zunanja terasa. Hiša je podkletena in skladno z raščenim terenom je klet na vzhodni strani poravnana s terenom.
(več informacij)

 

HIŠA V MESTU

Naloga je bila zasnovati večjo hišo v Šiški v Ljubljani. Glede na mestno okolje je zasnova bolj sodobna. Oblikovanje volumna je bilo do neke mere definirano tudi s prostorskimi pogoji za dotični prostor, kjer hiša stoji. (več informacij)

 
 

HIŠA V BREGU

Naloga je bila zasnovati novo enodružinsko hišo, ki bo postavljena v bližini manjše kmetije. Lokacijo definirajo dokaj strm teren, dostopna pot, ki poteka po SV strani, pogledi in čim boljša izraba nekoliko omejenega osončenja. (več informacij)

 
 

MANJŠA KMETIJA NA NOVO

V hribih v okolici Žirov se nahaja manjše kmečko posestvo. Njeni lastniki so preminili, tako da je bilo posestvo že nekaj let prazno. Na stavbnem zemljišču je stala majhna starejša hiša brez prave kvalitete in manjši kozolec. Oba objekta sta bila v takšnem stanju, da njuna obnova ni bila smiselna. Nova lastnika sta si zamislila, da bi na zemljišču postavila povsem nove objekte kmečkega gospodarstva (stanovanjsko hišo, manjši hlev in kozolec toplar). (več informacij)

 
Stanovanjska hiša z garažo

HIŠA OB GOZDU ZA MLAD PAR

Lastnik zazidljive parcele ob robu naselja v okolici Ljubljane je odprt do sodobnih, razgibanih in drznih rešitev v arhitekturi, vendar ima za zahtevnejše rešitve premalo finančnih sredstev. Hiša za mlado družino bo sodobno zasnovana z modernimi rešitvami, ki pa ne povečujejo stroškov investicije. (več informacij)

 
 
 
 
hiša iz brun

LESENA HIŠA IZ BRUN

Investitor je poiskal našo pomoč, ker je nameraval na mestu obstoječega starejšega objekta zgraditi novo enodružinsko leseno hišo iz brun. Omenjena parcela se nahaja na robu manjšega naselja na Gorenjskem, na dobro osončeni legi z lepim razgledom na polja in bližnji gozd.(več informacij)

 
 
 
Hiša z lepimi pogledi

HIŠA Z LEPIM RAZGLEDOM

Investitorja sta na zazidljivi parceli v hribovski vasici pod Jelovico želela zgraditi enodružinsko hišo. Zemljišče se nahaja čisto na vrhu hribovskega naselja, pravzaprav v delu vasi, ki leži nekoliko višje od glavnine naselja. Teren na parceli se vzpenja proti severu, v nasprotni smeri pa se odpirajo prekrasni pogledi na okoliška hribovja, najlepše pa proti zahodu, kjer se odpira pogled na Ratitovec. (več informacij)

 
dvojčka na brežini

DVOJČKA NA BREŽINI

Investitor ima v lasti na lepi, razgledni lokaciji na Gorenjskem zazidljivo zemljišče v izmeri ca 800 m2. Na navedeni parceli bi želel zgraditi stanovanjski objekt za trg. Glede na velikost zemljišča, ki pomembno vpliva na ceno zgrajenega objekta v primeru prodaje, se je namenil na parceli zgraditi dvojček. (več informacij)